Καινούριος γερανός LR 1110 στην Ελλάδα.

Καινούριος γερανός LR 1110 στην Ελλάδα.

Παραδόθηκε καινούριος ερπυστριοφόρος γερανός LR 1110 στην Ελλάδα.

Δυνατός και ευέλικτος, είναι ο πλέον κατάλληλος βοηθητικός γερανός στο εργοτάξιο.